وحدت حوزه و دانشگاه یکی از راهبردهای تقویت استحکام درونی جمهوری اسلامی ایران است که در عصر حاضر، می‌تواند نیازهای جامعه و نظام سیاسی را برطرف نماید. بی‌تردید، وحدت حوزه و دانشگاه جزو مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اهداف حضرت امام خمینی رحمه‌الله بوده است. ایشان بارها و در سخنرانی‌های گوناگون، خواستار تحقق چنین وحدت پربرکتی میان دانشگاهیان و حوزویان به‌عنوان دو قشر اندیشمند و برنامه‌ریز جامعه اسلامی بودند.

از این رو هدف اصلی نشریه مطالعات وحدت حوزه و دانشگاه، انتشار پژوهش های انجام‌شده اساتید و اعضای هیات علمی، دانشجویان و طلاب در زمینة‌ وحدت حوزه و دانشگاه، فراهم آوردن زمینه برای تبادل نظر و تضارب آرای متفکران و محققان، فراهم آوردن زمینه برای تولید علم و اندیشه و نظریه‌پردازی و آماده کردن زمینة مناسب برای رشد و ترویج علم نافع، مسئولانه و اسلامی علوم است.

امید است این نشریه سهمی در ارتقاء فرهنگ اسلامی و پیشبرد اهداف مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در رابطه با وحدت حوزه و دانشگاه ایفا کند. به این منظور هیات تحریریه این نشریه با افتخار از تمامی پژوهشگران دعوت می‌نماید مقالات ارزنده خود را در محورهای ذیل از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند.

محورهای نشریه:

 مطالعات  روش‏ شناسی تولید علوم انسانی اسلامی و بومی

  نقش فلسفه و روش‏ شناسی علوم انسانی در پیشبرد کمّی و کیفی علوم انسانی؛

مطالعات حوزوی و دانشگاهی در حوزه علوم تربیتی و تعلیم و تربیت اسلامی

مطالعات حوزوی و دانشگاهی در حوزه روان شناسی اسلامی

مطالعات حوزوی و دانشگاهی در حوزه تاریخ اسلام

مطالعات حوزوی و دانشگاهی در حوزه فرهنگ و رسانه

مطالعات حوزوی و دانشگاهی در حوزه معارف اسلامی

مطالعات حوزوی و دانشگاهی در حوزه تاریخ ادیان

مطالعات حوزوی و دانشگاهی در حوزه علوم قرآنی

مطالعات حوزوی و دانشگاهی در حوزه علوم فلسفی

مطالعات حوزوی و دانشگاهی در حوزه مدیریت و علوم اقتصادی

مطالعات حوزوی و دانشگاهی در حوزه  حقوق و علوم سیاسی

مطالعات حوزوی و دانشگاهی در حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی

دانش نوبنیاد اقتصاد اسلامی با عنایت به مسائل و چالش‌های اقتصاد ایران