نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 طلبه سطح 4 موسسه عالی حوزوی حضرت خدیجه (س) بابل، بابل، ایران

چکیده

افزایش شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی و ناتوانی در رفع آن در هرجامعه‌ای به بحرانی شدن وضع و به نوعی انحراف اجتماعی، انتقال فرهنگ کج­روی می‌انجامد که می‌توان با استمداد از سحنان گوهربارمعصومین خصوصاً نهج­البلاغه این فرهنگ کج را ریشه یابی ورفع نمود که نقش حوزه و دانشگاه در این بصیرت افزائی بسیار بالاست. انسان موجودی کرامت یافته، با فطرت پاک الهی و سرشـته شـده به مکـارم اخلاقی و خرد متعالی و دارای استعداد و نیـروی رشـد و شکوفایی فـوق العـاده کـه در پرتـو آن، مـی‌توانـد یـک زیسـت فرهنگـی شکوهمندی را تجربه کند و با آموزش ژرف وعمیق در سطح فراگیر و جهان شمول، هویت انسـانی و الهـی خود را بروز دهد و خود را از فقر و تنگدستی برهاند. در این راستا، این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی برای شناخت ابعاد بصیرت افزایی در ریشه‌کنی فقر فرهنگی از دیدگاه نهج‌البلاغه نگاشته شده است و نتایج پژوهش، گویای این است که افزایش بصیرت و آگاهی بخشی در راستای ریشه‌کنی فقر، بسترسازی و اشتغال مناسب و سالم‌سازی خانواده‌ها منجر به ریشه کنی فقر فرهنگی و در نهایت، اجرای عدالت اجتماعی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of insight in eradicating cultural poverty with emphasis on Nahj al-Balagha

نویسندگان [English]

  • mohammad sharifi 1
  • fatemeh poor mahdi 2

1 Associate Professorof Ulum Quran and Hadith , University of Mazandaran, Iran

2 Fourth Level Student of Khadijeh seminary Institute of Higher Education of Babol, Babol, Iran

چکیده [English]

Man is a dignified being, with a pure, divine nature, endowed with moral virtue and sublime wisdom, and with the talent and power of extraordinary growth and prosperity. Universal, to express his human and divine identity and free himself from poverty and hardship. In this regard, this research has been written with a descriptive and analytical method to understand the aspects of increasing insight in the eradication of cultural poverty from the perspective of Nahjul Balagha, and the results of the research show that increasing insight and awareness in the direction of poverty eradication, providing a platform and suitable employment and health Families lead to the eradication of cultural poverty and finally, the implementation of social justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural insight
  • social justice
  • cultural poverty
  • Nahj
  • al-Balagha