نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سطح 3، فقه و اصول، مقطع تحصیلی سطح 4، حوزه علمیّه قم، قم، ایران

چکیده

امام سجّاد علیه‌السلام سرگرمی، دل‌سختی و نافرمانی را از بسترهای جنگ ترکیبی برمی‌شمرد. این سه به‌صورت سه مرحله انسان را مهیّای جنگ ترکیبی می‌کنند. تهدید نظامی، تحریم اقتصادی، مذاکره فریبنده، جنگ نرم از عناصر تشکیل دهنده جنگ ترکیبی هستند؛ حیله‌گری، دروغ‌پردازی، تحریف، اتّهام، اغراق و بزرگ نمایی از مشکلات از ویژگی‌های دشمن در جنگ نرم است. دشمن از همه ابزار؛ ایده و فکر متناسب با شرایط، دیده‌بانی، جنگ رسانه‌ای و جنگ شناختی، در جنگ نرم بهره می‌برد.
همه فریب‌ها و نیرنگ‌های دشمن برای رسیدن به اهداف ابتدایی مثل تحریف حقایق، اغوای مردم، پنهان‌کردن چهره واقعی دشمن، خسته‌کردن مردم، قطع رابطه با گروه مقاومت، و اهداف میانی؛ جلوگیری از پیشرفت، القای ناامیدی، جنگ روانی و متهم کردن ایران، تزلزل ایمان، تسلط بر ایران، است که در نهایت دشمن با این هدف‌ها قصد فروپاشی اقتصادی و فروپاشی نظام را دارد. مقابله با دشمن به اتحاد، تبیین، امیدبخشی، اقتدار نیازمند است؛ همدلی و اتّحاد مردم در مواقع حسّاس، عامل موفّقیّت است. تأکید بر مشترکات یک جامعه و باورهای مذهبی و معنوی در انسجام آن اثرگذار است. از مهم‌ترین مؤلّفه‌های اتّحاد و انسجام ملّی، اشتراکات اعتقادی و باورهای دینی و مذهبی است. براساس دعای چهل و نهم؛ امدادهای غیبی، ایستادگی در برابر دشمن، به‌هم ریختن لشگر دشمن، مهندسی معکوس توطئه از ره‌آوردهای اتّحاد است. برای زدودن غفلت از جامعه باید امتیازها و پیشرفت‌ها را تبیین نمود و الطاف الهی را متذکّر شد. کسب مؤلّفه‌های قدرت باعث اقتدار و عزّت حکومت اسلامی است. هدف از این نوشتار، استفاده بیش‌تر و عمیق‌تر از منابع ارزشمند دینی، افزایش بینش و بصیرت جامعه در برابر جنگ ترکیبی دشمن، ایجاد شناخت صحیح و دقیق از مسأله و گسترش پژوهش‌های مشابه در مراکز علمی و پژوهشی است. روش جمع‌آوری اطلاعات در این نوشتار؛ کتابخانه‌ای و روش پردازش؛ توصیفی، تطبیقی، تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Combined war in the forty-ninth prayer of Sajjadiyyah With the comparative approach of the words of the Supreme Leader

نویسنده [English]

  • Mahdi Seifi

Third Level of Islamic Jurisprudence and Principles: The Forth Level of Qom Seminary, Qom, Iran

چکیده [English]

Imam Sajjad (PBUH) brought entertainment, enthusiasm and disobedience to the context of combined warfare. These three stages are combined in the form of human warfare. Military threats, economic constituent elements of combined war; Crying, lies, sanctions, deceptive negotiation, soft warfare are the distortions, exaggerations and enlargement of problems of enemy characteristics in soft war. Idea and thought tailored to conditions, observation, media warfare and cognitive warfare, in soft war.
enemy’s deceit and deceit to achieve basic goals such as distorting the truth, seducing the people, All the hiding the true face of the enemy, tiring people, cutting off relations with the resistance group, and middle air, psychological warfare, and accusing Iran, shaking faith, goals; Preventing progress, induction of desp dominating Iran, which ultimately intends to collapse and collapse of the system with these goals. ople in confronting the enemy requires unity, explanation, hope, authority; Empathy and unity of the pe times of sensitivity are the cause of success. The emphasis on the commonalities of a society and religious and spiritual beliefs affects its cohesion. One of the most important components of national unity and inhabitants, resistance-ninth prayer, Non- eliefs. Based on the forty cohesion is religious and religious b to the enemy, disruption of the enemy division, reverse engineering conspiracy is one of the unity’s explained and approaches. To eliminate the neglect of society, the privileges and progress must be mentioned the divine. The purpose of this article is to make more and deeper use of valuable religious sources, to increase society’s insight against the enemy’s combined war, to create a proper and expand similar research in scientific and research centers. Accurate understanding of the problem.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Method of gathering information in this article
  • Library and processing method
  • Descriptive, comparative, analytical